CODISPE disposa d'un equip de professionals tècnicls qualificats.

Més de 25 anys oferint la qualitat del producte i servei com a garantia.

Promosem solucions de pesatge i etiquetatge tant per a empreses com per a comerços

 

VENDA

Equips per la industria i el comerç

Software de pesatge

Combustibles

Accessoris

 

FABRICACIÓ

Instal·lació

Manteniment

Reparació

Calibratge

 

SERVEI TÈCNIC